Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia "Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní" v spolupráci ÚVO SR

Dňa 13. decembra 2018 od 8:00 do 14:00 sa uskutoční vedecká konferencia v Aule


22. 11. 2018 13.37 hod.


V súvislosti s prebiehajúcim predsedníctvom Slovenskej republiky v rámci krajín Vyšehradskej štvorky organizuje Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave odborno - vedeckú konferenciu s názvom „Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní“, ktorá sa bude konať vo štvrtok 13. decembra 2018 od 8:00 do 14:00 hod. na pôde Univerzity Komenského v Bratislave a bude pozostávať z týchto tém:

Trestnoprávne otázky vo verejnom obstarávaní

Hospodárnosť vo verejnom obstarávaní

Posudzovanie majetkovo a personálne prepojených osôb vo verejnom obstarávaní a kartely vo verejnom obstarávaní