Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia

Dňa 19. novembra 2021 s témou "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"


07. 09. 2021 10.04 hod.

 

V mene Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a riešiteľského kolektívu projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ č.1/0757/20 udeleným Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

 

Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí

 

 

Konferencia sa uskutoční dňa 19.11.2021 v čase od 09.00 hod. Z dôvodu pretrvávania pandemickej situácie sa konferencia bude konať on-line prostredníctvom programu MS TEAMS.

 

Internetový odkaz na konferenciu, spolu s jej programom Vám bude oznámený vopred.

POZVÁNKA