Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia: RESTORATÍVNA JUSTÍCIA

Dňa 27. júna 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


21. 06. 2024 08.21 hod.

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom "Restoratívna justícia", ktorá sa uskutoční 27. júna 2024 od 9:00 v Amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom medzinárodnej konferencie je identifikovať ako rezervy legislatívne tak aj právno-aplikačné, pomenovať dôvody, prečo sa restoratívna justícia v pomeroch Slovenskej republiky neaplikuje v požadovanej miere a navrhnúť postupy ako tento celoeurópsky trend presadiť v rámci Slovenskej republiky, a to v súlade s judikatúrou ESĽP a SD EU, ako aj medzinárodnými odporúčaniami. Okrem trestného práva súvisí táto problematika primárne s kriminológiou, penológiou a mediačnou a probačnou prácou, vrátane nevyhnutnej diskusie o reforme väzenstva.

Kompletný program nájdete TU