Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Memorandové podujatie „Deň príležitostí“

TLAČOVÉ AVÍZO: 7. mája 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


03. 05. 2024 10.28 hod.

Memorandové podujatie „Deň príležitostí“

7. mája 2024

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Čas konania: 10.00 – 16.00

Ambíciou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je prostredníctvom podujatia „Deň príležitostí“ priblížiť a udržať kontakt jej memorandových partnerov z prostredia verejného sektora so študentmi fakulty, a to formou predstavenia stážových profilov jednotlivých inštitúcií a možnosti poskytnutia pracovných príležitostí pre študentov fakulty.

Na podujatie prijali pozvanie predstavitelia: Úradu vlády SR, Kancelárie Národnej rady SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Prezídia policajného zboru, Kancelárie Najvyššieho súdu SR, Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR, Kancelárie verejného ochrancu práv, Protimonopolného úradu SR, Štatistického úradu SR, Inšpektorátu práce Bratislava, Centra právnej pomoci, Úradu komisára pre deti, Úradu na ochranu osobných údajov, Ministerstva obrany SR a Slovenskej informačnej služby.

Medzi hosťami podujatia budú aj riaditeľka Centra právnej pomoci v Bratislave Anna Peťovskáprezident Policajného zboru Ľubomír Solák.

Spestrením podujatia budú i odborné prednášky na vybrané témy a slávnostná vernisáž k otvoreniu výstavy venovanej pamiatke J. A. Baťu pod patronátom člena Výkonnej rady Alumni klubu PraF UK doktora Mikuláša Trstenského.

Účasť médií je vítaná.