Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Slávnostne podpísané dňa 11. januára 2018


11. 01. 2018 13.13 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda a predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák dňa 11. januára 2018 slávnostne podpísali za prítomnosti prorektora UK Mareka Števčeka a členov vedenia PraF UK Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Spolupráca medzi Právnickou fakultou UK a ÚVO sa bude zameriavať najmä na oblasť vedeckej spolupráce, metodickej činnosti, vzdelávania ako aj popularizáciu problematiky verejného obstarávania. Memorandum obsahuje konkrétne kroky pri vzájomnej spolupráci a je súčasťou implementácie priorít PraF UK v oblasti praktického vzdelávania, úzkej spolupráce s odbornou verejnosťou a aplikovaného výskumu s konkrétnymi podnetmi a výstupmi pre aplikačnú prax.