Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Migračné politiky krajín V4 a Francúzska: Aké sú konvergencie a rozdiely?

Dňa 12. januára 2018, 16.30 –19.30 v Súdnej sieni


08. 01. 2018 10.26 hod.

VEĽKÉ OTÁZNIKY ROKA 2018

Migračné politiky krajín V4 a Francúzska:
Aké sú konvergencie a rozdiely?

Raphaël Sodini - Riaditeľ pre azyl, generálny direktorát pre cudzincov vo Francúzsku, Ministerstvo vnútra FR

Jaroslav Chlebo - Veľvyslanec s osobitným poslaním pre migráciu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Blanka Timurhan - Riaditeľka odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce, Migračný úrad MV SR

Esther Pozo Vera - Zástupkyňa vedúceho oddelenia podpory manažmentu migračných tokov, DG HOME, Európska komisia

Anne-Clémentine Larroque - Univerzitná lektorka, Sciences Po

Barbora Olejárová - Interná doktorandka, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela

Program [PDF]