Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Monografia z projektu "European Union and the Challenges of Modern Society"

Dňa 13. júna 2024, Právnická fakulta UK


13. 06. 2024 13.40 hod.

 

S radosťou oznamujeme, že z projektu s názvom "European Union and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cybersecurity and prevention of hybrid threats)" bola vydaná monografia s názvom "Legal Issues of Digitalisation, Robotisation and Cyber Security in the Light of the EU".

Monografia zhŕňa prácu špičkových expertov v oblasti digitálnych technológií a ich vplyvu na právo. Medzi autormi monografie sú aj naši zamestnanci, ktorí sú zároveň aj členmi riešiteľského kolektívu projektu:

  • profesor Blažo s kapitolou "Private Enforcement of the Digital Markets Act: Filling Holes and Creating New Ones in Harmonized Enforcement"
  • docent Andraško s kapitolou "Cyber Security of Automated and Fully Automated Vehicles – New Legal Instruments"
  • docentka Patakyová s kapitolou "Pricing Algorithms and Anticompetitive Agreements"
  • profesorka Yuliia Vashchenko s kapitolou "Energy Sector Digitalization: Issues of Cybersecurity in the EU and Ukraine"