Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nehmotné statky interdisciplinárne

Dňa 24. júna 2026, Právnická fakulta Univerzity Komenského


25. 06. 2024 08.54 hod.

 

Dna 24. júna 2024 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Nehmotné statky interdisciplinárne, ktorá bola určená pre doktorandov.

Konferencia bola organizovaná doc. Daňkom z Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva.

Motívom tejto konferencie bolo popularizovať problematiku nehmotných statkov a hľadať prieniky tejto témy s ďalšími témami, ktorým sa prednášajúci doktorandi venujú vo svojom PhD. štúdiu.