Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové ASPI

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave rozšírila spoluprácu so spoločnosťou Wolters Kluwer.


11. 12. 2019 11.36 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave rozšírila spoluprácu so spoločnosťou Wolters Kluwer, a to prostredníctvom zabezpečenia prístupu všetkým študentom a zamestnancom fakulty k Novému ASPI.

Nové ASPI dostupné na https://www.noveaspi.sk/.

Prostredníctvom tohto právneho informačného systému majú študenti a zamestnanci prístup k právnym predpisom, vestníkom rôznych orgánov verejnej moci, právnym predpisom EÚ a judikatúre SDEÚ, rôznej literatúre, periodikám, komentárom a monografiám. Nové ASPI taktiež poskytuje tzv. navigátor k vybraným postupom.