Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové číslo časopisu AFI

ROČNÍK 40 ČÍSLO 1/2021


03. 09. 2021 14.00 hod.

Online verzia nového čísla časopisu ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE je dostupná tu:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/index