Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové číslo časopisu AFI

Tomus XXXVIII no. 2 2019


13. 01. 2020 13.59 hod.

 

Najnovšie číslo odborného časopisu AFI je dostupné online na nových stránkach, ktoré nájdete na adrese:

https://afi.flaw.uniba.sk/