Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Janety Plhákovej, LL.M.

dňa 24.6. 2024 (pondelok) o 11:30 hod.


10. 06. 2024 08.40 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 36 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 13/2023 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Janety Plhákovej, LL.M.

v študijnom programe medzinárodné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

Obmedzenia niektorých ľudských práv a slobôd sudcov a prokurátorov

sa bude konať dňa 24. júna 2024 o 11:30 hod. v Iuridicu (miestn. č. 324, 3. posch.,SB), PraF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

 S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan