Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Zuzany Žitnej

dňa 27.6.2022 (pondelok) o 8:00 hod. online MS Teams


01. 06. 2022 13.15 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

JUDr. Zuzany Žitnej

v študijnom programe ústavné právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„PRÁVOMOCI ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV V OBLASTI ZAHRANIČNEJ POLITIKY A ZÁLEŽITOSTÍ EURÓPSKEJ ÚNIE – KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A HOLANDSKOM KRÁĽOVSTVE“

sa bude konať dňa 27. júna 2022 o 8:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan