Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Sandry Meňhartovej

dňa 6.10.2022 (štvrtok) o 8:00 hod.


21. 09. 2022 10.49 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Sandry Meňhartovej

v študijnom programe občianske právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka“

sa bude konať dňa 6. októbra 2022 o 8:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link:

 

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan