Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Viery Jakušovej

dňa 1.7.2022 (piatok) o 13:00 hod. online MS Teams


17. 05. 2022 11.02 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením §54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 35 ods. 11 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2022 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty), dovoľujem si pozvať Vás na

obhajobu dizertačnej práce

Mgr. Viery Jakušovej

v študijnom programe správne právo, v študijnom odbore právo.

Obhajoba dizertačnej práce na tému

„PRÁVNE ASPEKTY NEPOVOLENÝCH STAVIEB“

sa bude konať dňa 1. júla 2022 o 13:00 hod. online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Link

S úctou

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan