Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o kandidátoch pre opakovanú voľbu do AS PraF UK

Opakovaná voľba sa uskutoční dňa 23.10.2023


13. 10. 2023 22.44 hod.

Volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre opakovanú voľbu do Akademického senátu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte pre študentskú časť (ďalej len „volebná komisia“) prevzala návrhy kandidádov dňa 12. októbra 2023 od tajomníčky Akademického senátu PraF UK.

Volebná komisia  konštatuje, že  návrh kandidáta Mareka Majlinga bol podaný v súlade s čl.  6 a čl. 7 časti II Vnútorného predpisu č. 8/2023 –  Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

 

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.

predsedníčka volebnej komisie