Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ples právnikov 2020

Dňa 25. januára 2020 v priestoroch Refinery Gallery


25. 11. 2019 18.13 hod.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizujú kultúrno-spoločenské podujatie

PLES PRÁVNIKOV 2020

Dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou pozvali na toto spoločenské podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2020 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave. Ples bude slávnostne zahájený o 19:30 hod.

Hlavnou myšlienkou podujatia je budovanie a zachovanie dobrých vzťahov Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako najstaršej vzdelávacej a vedeckej ustanovizne v oblasti vied o štáte a práve, s právnou praxou a absolventmi fakulty.

Veríme, že na tejto spoločenskej udalosti prežijeme príjemné chvíle v kruhu kolegov a priateľov. Na stretnutie s Vami sa teší Oszkár Világi, prezident Alumni klubu PraF UK a Eduard Burda, dekan PraF UK.

Lístky je možné si zakúpiť online prostredníctvom web stránky: www.rezervovane.sk/pravnici

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizátori Plesu právnikov 2020

plespravnikov@flaw.uniba.sk