Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

POKRAČUJEME V POMOCI NEZISKOVÉMU SEKTORU

Aj počas letného semestra budú študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pomáhať v rámci Právnej kliniky neziskového sektora.


18. 03. 2024 12.48 hod.

 

Aj počas letného semestra budú študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pomáhať v rámci Právnej kliniky neziskového sektora so zaujímavými právnymi problémami neziskovým organizáciám. Pre tento semester sa naša právna pomoc zameria na občianske združenie SADDA - Slovenská ADHD asociácia, ktoré sa zameriava na oblasť podpory a vzdelávania v oblasti duševného zdravia a tzv. neurodivergentných osôb. Zadaním neziskovej organizácie bude preto ošetrenie otázok spracúvania osobných údajov a súvisiacich otázok zmluvného práva a bezpečnosti pri ich činnostiach. Záštitu nad týmto projektom po odbornej stránky opätovne nadšene prevzal právnický tím z firmy Cisco, čo je určitou predzvesťou ďalšej skvelej spolupráce, na ktorú sa tešíme.