Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRAF UK SADÍ LES

Počas jedného dňa sa nám podarilo vysadiť 1200 mladých stromčekov.


14. 11. 2023 07.45 hod.

Dňa 9.11.2023 sa naši zamestnanci a študenti zúčastnili podujatia "PraF UK sadí les!", ktorú zorganizovala Právnická fakulta prostredníctvom Katedry správneho a environmentálneho práva spolu so študentským spolkom Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava. 

Sadenie stromčekov sa uskutočnilo v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko a počas jedného dňa sa nám podarilo vysadiť 1200 mladých stromčekov.

Veľká vďaka všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas a energiu zlepšovaniu životného prostredia v našej krajine.