Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRÁVNICKÁ AKADÉMIA

Pozývame Vás byť súčasťou prvého ročníka Právnickej akadémie pre stredoškolákov.


23. 08. 2023 21.47 hod.

Zdravíme všetkých MATURANTOV! 

Pozývame Vás byť súčasťou prvého ročníka Právnickej akadémie pre stredoškolákov, ktorá sa bude konať v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nepravidelne v piatky po 15:15 v období od októbra do decembra 2023.

Právnická akadémia pre stredoškolákov predstavuje jedinečnú príležitosť vyskúšať si výučbu na Právnickej fakulte UK a prehĺbiť si tak svoje vedomosti z práva. 

Jednotlivé výučbové bloky budú zamerané na praktické právne oblasti, dôležité a užitočné do bežného života človeka. Trestná zodpovednosť, Vaše sociálne a daňové povinnosti voči štátu, práva a povinnosti voči zamestnávateľovi alebo právne aspekty začatia podnikania. Aj to budú témy, ktorým sa budeme na Právnickej akadémii pre stredoškolákov venovať! 

Výučbu budú viesť študenti magisterského stupňa štúdia pod dozorom pedagógov v rámci predmetu Právna klinika pre komunity. Taktiež, v prípade, ak sa zaujímate o štúdium práva na Právnickej fakulte UK, Vám veľmi radi počas trvania Právnickej akadémie pre stredoškolákov poskytneme konzultácie ohľadom štúdia na našej fakulte.