Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 100. výročie

Zahájenie osláv 100. výročia.


10. 09. 2022 22.29 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PraF UK“), najstaršia právnická fakulta na Slovensku, úspešne začala s oslavami okrúhleho 100. výročia svojej činnosti.

Oslavy 100. výročia boli zahájené dňa 6.9.2022 vo vestibule PraF UK výstavou, ktorá ponúka pohľad na štúdium práva na území Slovenska pred vznikom UK i po jej vzniku a taktiež priblíži historické i súčasné sídla PraF UK, dôležité aspekty štúdia na fakulte a predstaví jej jednotlivé pracoviská, katedry a ústavy. Výstavu odprezentovala kurátorka výstavy Mária Grófová, vedúca archívu UK, ktorá si z rúk dekana PraF UK docenta Burdu prevzala  pamätnú medailu. Výstava potrvá do 31.12.2022.

Po výstave nasledovalo zasadnutie Slávnostnej Vedeckej rady PraF UK. Po slávnostných príhovoroch dekana PraF UK doc. Burdu, rektora UK profesora Števčeka a ďalších významných hostí z akademického sektora, ako ja právnických profesií,  boli slávnostne odovzdané pamätné medaily. Pamätné medaily sa odovzdávali nie len za podporu a spoluprácu, ale aj za ochranu akademických práv a slobôd. Zasadnutie obohatila speváckym vystúpením a klavírnym sprievodom študentka PraF UK Miriam Gallová.

Zahájenie osláv 100. výročia bolo zakončené galavečerom, ktoré moderovala Karin Majtánová. O kultúrnu časť galavečera sa postaral Orchester Dominanta pod vedením dirigenta Jozefa Schwarzbachera a  študentka PraF UK, ktorá predviedla tanečné vystúpenie. Zlatým klincom programu bol krst knihy Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Krstným otcom tohto trojzväzkového diela bol profesor Vojáček.

Oslavy 100. výročia sú len na začiatku. Bohatý program počas celého mesiaca september zahŕňa mnohé odborné, vedecké, ale aj zábavné a športové podujatia. Už v dňoch 12. a 13. septembra sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum, na ktorej sa zúčastní vyše 200 účastníkov v rámci 16 sekcií. Ústrednou témou plenárneho zasadania konferencie je „Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov“.

Pre študentov a zamestnancov PraF UK je pripravených mnoho športových a zábavných podujatí a odborných prednášok. Oslavy 100. výročia budú ukončené koncertom skupiny Cigánski diabli spolu s ich hosťami Martinou Schindlerovou, Dávidom Virágom a Miriam Gallovou.

Kompletný program osláv 100. výročia je dostupný na: https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/100-rokov-praf-uk/.

Fotogaléria dostupná na: https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/aktivity-a-media/obrazova-galeria/

Tlačová správa: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 100. výročie