Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PREDNÁŠKA: NOVÁ TEÓRIA PRIRODZENÉHO PRÁVA V DISKUSII SO MODERNÝM PRÁVNYM MYSLENÍM

NOVÁ TEÓRIA PRIRODZENÉHO PRÁVA V DISKUSII SO MODERNÝM PRÁVNYM MYSLENÍM


10. 06. 2024 10.41 hod.

Pozývame Vás na prednášku s diskusiou na tému "Nová teória prirodzeného práva v diskusii so moderným právnym myslením” s Robertom P. Georgom, profesorom právnej filozofie, ktorá sa uskutoční v Iuridicu dňa 17. 6. 2024 o 11:00.

Prihlásiť sa na prednášku môžete prostredníctvom formulára: https://forms.office.com/e/vM4wNjXDbt

Robert P. George je autorom stoviek kníh, esejí a článkov a profesorom právnej vedy a riaditeľom James Madison Program in American Ideals and Institutions na Princetonskej univerzite, ktorý bol pod jeho vedením v roku 2000 založený. George bol tiež často hosťujúcim profesorom na Harvard Law School.

Profesor George pôsobil ako predseda Komisie USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu, ako aj prezidentom menovaný člen Komisie USA pre občianske práva a člen Rady prezidenta pre bioetiku. Okrem toho pôsobil ako americký člen Svetovej komisie UNESCO pre etiku v oblasti vedeckého poznania a technológií. Bol tiež justičným spolupracovníkom na Najvyššom súde Spojených štátov, kde získal cenu sudcu Toma C. Clarka.

Je absolventom Phi Beta Kappa na univerzite Swarthmore, získal tituly J.D. a M.T.S. na Harvardovej univerzite, ako aj tituly D.Phil., B.C.L., D.C.L., D.Litt. na Oxfordskej univerzite. Je držiteľom dvadsiatich dvoch čestných doktorátov.

George je nositeľom Prezidentskej medaily pre občanov USA, Čestnej medaily za obranu ľudských práv Poľskej republiky, Ceny Irvinga Kristola Amerického podnikateľského inštitútu, Canterburskej medaily Becketovho fondu pre náboženskú slobodu a jedného z najvyšších vyznamenaní Princetonskej univerzity - Ceny prezidenta za vynikajúcu výučbu.