Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PREDNÁŠKA: Procedural obligations, legal representation and representative actions: next big things in Europe

Dňa 7. mája 2024 o 9:15, Súdna sieň


01. 05. 2024 20.18 hod.

 

Pozývame Vás na prednášku na tému Procedural obligations, legal representation and representative actions: next big things in Europe”, ktorú povedie prof. Alan Uzalec z Právnickej fakulty Záhrebskej univerzity.

Prednáška sa uskutoční 7. 5. 2024 o 9.15 v Súdnej sieni.

Prof. Alan Uzelac je renomovaným profesorom orientujúcim sa na civilný proces, ktorý pôsobí na Právnickej fakulte Záhrebskej univerzity. Absolvoval viacero významných stáží a pobytov. Okrem toho pôsobil ako hosťujúci výskumník na Harvard Law School. Ako hosťujúci lektor prednášal na viacerých univerzitách v Chorvátsku, Európe, Severnej a Južnej Amerike, Ázii a Afrike a vystúpil na približne stovke konferencií v krajine i v zahraničí. Je členom Medzinárodnej asociácie pre procesné právo (IAPL) a Združenia pre medzinárodné procesné právo (Vereinigung für internationales Verfahrenrechts). Od roku 2007 je členom vedeckých rád oboch organizácií a v roku 2019 bol zvolený za čestného člena Rady IAPL. Bol taktiež rozhodcom v mnohých medzinárodných a domácich sporoch a spolupracoval s viacerými renomovanými rozhodcovskými inštitúciami (ICA-ICC, LCIA, VIAC atď.). Ako expert sa podieľal na viacerých projektoch týkajúcich sa reforiem súdnictva v rôznych krajinách v spolupráci s rôznymi organizáciami (Rada Európy, Európska únia, Svetová banka, EBOR, IDLO, USAID, CEELI, UNHCR, OBSE, UNIDROIT, ELI, UIHJ a iné). Je členom Vedeckej rady Chorvátskej akadémie vied a umení pre spravodlivosť, správu a miestnu samosprávu. Podieľal sa na príprave mnohých zákonov a predpisov v oblasti civilného sporového práva, rozhodcovského konania, alternatívneho riešenia sporov a činnosti justičných orgánov.