Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška: Vybrané aspekty konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Dňa 23. apríla 2024 o 9:15 v Súdnej sieni, JUDr. Jaromír Jirsa


02. 04. 2024 11.45 hod.

Pozývame Vás na prednášku na tému "Vybrané aspekty konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých", ktorá sa uskutoční v Súdnej sieni dňa 23. 4. 2024 o 9:15.

Prednášať bude JUDr. Jaromír Jirsa, ktorý je sudcom Ústavného súdu Českej republiky. Dlhodobo sa venuje najmä civilnému procesnému právu.

Systematicky sa venuje vzdelávaniu vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a asistentov sudcu – ako lektor, pedagóg a autor rady odborných textov (učebníc). Lektorskú činnosť vykonáva predovšetkým pre Justičná akadémia Českej a Slovenskej republiky, Českú advokátsku komoru, Exekútorskú komoru SR, Jednotu českých právnikov, Sudcovskú úniu, Úniu podnikových právnikov a ďalšie subjekty.

Je vedúcim autorského kolektívu a hlavným autorom päťdielneho veľkého sudcovského komentára k občianskemu súdnemu poriadku: Občianske súdne konanie (sudcovský komentár).