Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezentácia knihy - Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo

Dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) o 17,00 hod, IURIDICUM


04. 09. 2023 07.59 hod.

Katedra rímskeho a cirkevného práva

v spolupráci

Katedrou teórie práva a filozofie práva,

Katedrou právnych dejín a právnej komparatistiky

Knižnicou Právnickej fakulty Univerzity Komenského

 

čo najsrdečnejšie pozývajú kolegyne a kolegov-pedagógov, študentov i odbornú verejnosť

na prezentáciu novej knihy od kolektívu pod vedením doc. JUDr. Martina Gregora, PhD.:

 

Konfesné právo: Štát, právo a náboženstvo,

 

ktorá sa bude konať

 

21. septembra 2023 (štvrtok) o 17,00 hod.

na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského

v miestnosti IURIDICUM (č. 326 SB – 3. poschodie)

 

Program:

1.      Predstavenie novej publikácie od vydavateľstva C. H. Beck

2.       Referát Martina Gregora na tému: Náboženstvo v spojitostiach slobody myslenia a slobody prejavu

3.     Diskusia a občerstvenie

 

Anotácia knihy:

Učebnica konfesného práva interpretuje slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania z teoretického hľadiska i v kontexte platnej právnej úpravy. Zaoberá sa najmä individuálnou náboženskou slobodu, ktorú jednotlivec realizuje vo sfére rôznych právnych odvetví, ale zároveň približuje aj vzťah medzi štátom a cirkvami na Slovensku i vo svete. Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, ale tiež odbornej verejnosti. Link: https://www.beck.sk/konfesne-pravo-stat-pravo-a-nabozenstvo          

Všetci záujemcovia sú vítaní !