Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Konferencia "Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze"

2. október 2018, Aula Univerzity Komenského v Bratislave


10. 09. 2018 23.54 hod.

Dňa 2. októbra  2018 sa v Aule Univerzity Komenského uskutoční 

MEDZINÁRODNÁ ODBORNO-VEDECKÁ KONFERENCIA 
ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SR  A  PRAF UK  

na tému

„PRIAME ROKOVACIE KONANIE. HODNOTA ZA PENIAZE“

 

Konferencia bude rozdelená do dvoch tematických diskusných panelov:

  • Priame rokovacie konanie
  • Hodnota za peniaze

Konferencia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu č. APVV-17-0641 "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie".

Na konferencii budú prezentácie odborníkov z úradov V4, zástupcov z EK a iných odborníkov z praxe.

Program konferencie (pdf)

Conference programme (pdf)