Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prvý ročník medzinárodnej Konzervatívnej právnickej konferencie

Otázka civilných zväzkov osôb rovnakého pohlavia rezonuje ako v našej spoločnosti, tak i v zahraničí. Otvoriť diskusiu na túto tému sa podujal Inštitút Ladislava Hanusa (IHL) vo vzájomnej spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) formou zorganizovania medzinárodnej Konzervatívnej právnickej konferencie, ktorá sa konala dňa 15. 11. 2023 na PraF UK. Ústredná téma sa niesla pod názvom „Civilné zväzky osôb rovnakého pohlavia na Európskom súde pre ľudské práva – možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva“.


16. 11. 2023 12.47 hod.

Konferencia určená právnickej verejnosti, akademikom, študentom i širšej odbornej verejnosti so záujmom o právne, morálne a etické otázky privítala viac než 100 účastníčok a účastníkov. Pozvanie prijali významní domáci a zahraniční hostia ako sú Pierre-Hugues Barre (Science Po, Paríž), Jakub Kříž (Univerzita Karlova, Praha), Tomáš Ľalík (PraF UK, Bratislava) či Guilermo Morales (ADF, Viedeň).

Úvodného slova sa ujal dekan PraF UK Eduard Burda, pričom vyzdvihol význam akademických slobôd s dôrazom na odkaz 17. novembra a potrebu vedenia dialógu na akademickej pôde na rôzne témy. „V čase novembrových udalostí som situáciu ako malý chlapec sledoval v televízii a uveril som tomu, že budem vyrastať v demokratickej spoločnosti. Odkaz 17. novembra s dôrazom na slobodu si preto nesiem vo svojej základnej hodnotovej výbave po celý život,“ dodal Eduard Burda. Inštitút Ladislava Hanusa reprezentoval riaditeľ Juraj Šúst. Vo svojom príhovore sa zamyslel nad dvomi konzervatívnymi východiskami, a to existenciou objektívnej pravdy a existenciou ľudskej prirodzenosti. „Verím, že aj táto konferencia pomôže Európe, univerzite i nám objaviť a posilniť vlastné civilizačné korene, ktoré sa viažu tak ku gréckej akadémii i rímskej republike a v neposlednom rade k prvej vete Jánovho evanjelia“, povedal na záver. Príhovory uzatvorila Martina Lysinová z Nadácie Fides et Ratio s apelom na vzájomný rešpekt všetkých názorov.

Prvý – akademický panel – sa zameral na analýzu rozhodnutí ESĽP z pohľadu právnej vedy a filozofie, identifikácie problémov a preskúmanie možností i limitov konzervatívnej odpovede v kontexte krajín strednej Európy.

Druhý – advokátsky panel – patril predstaviteľom mimovládnych právnických a advokátskych organizácií, ktoré obhajujú konzervatívne prípady pred Európskym súdom pre ľudské práva.

„Tvorba Európskeho Dohovoru o ľudských právach bola potvrdením ľudskej dôstojnosti a základných práv každého človeka. Na podpise a ratifikácii tohto dokumentu sa podieľali veľkí európski štátnici ako Konrad Adenauer a Robert Schuman. Práve v čase hodnotovej krízy, ktorú dnes Európa prežíva, je dôležité, aby sme sa vrátili k odkazu týchto osobností a k ich ideovému zakotveniu. Verím, že aj naša konferencia k tomu prispela,“ vyjadril sa Boris Bartho, jeden z organizátorov konferencie z Inštitútu Ladislava Hanusa.

V rámci konferencie boli vyhlásené výsledky esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa na tému: „Registrované partnerstvá na Európskom súde pre ľudské práva – možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky ESĽP (Fedotova)“. Ceny víťazom Otakarovi Duchekovi, Samuelovi Knutovi a Lívii Šťastnej odovzdal riaditeľ IHL Juraj Šúst.

Tlačovú správu nájdete TU