Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška: Relevantné zmeny Trestného poriadku

Dňa 8. apríla 2024 o 13:45 v Amfiteátri, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.


19. 03. 2024 12.59 hod.

 

Pozývame Vás na prednášku "Relevantné zmeny Trestného poriadku v zmysle zákona 40/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon... (de lege lata)", ktorú bude prednášať pán prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

V rámci prednášky budem venovať pozornosť výkladu vybraných relevantných zmien ustanovených v novele Trestného poriadku. Konkrétne najmä na tieto témy:
- právna úprava inštitútu podozrivej osoby
- právna úprava inštitútu spolupracujúcej osoby, zmena právnej úpravy dočasného odloženia vznesenia obvinenia
- zadržanie osoby, ktorej duševný stav vyžaduje jej umiestnenie v zdravotníckom zariadení
- rozšírenie kompetencie sudcu pre prípravné konanie
- zmena pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a) až c) TP
- rozhodovanie o prijatí obžaloby súdom
- neprijatie vyhlásenia o vine obžalovaným
- opätovné prejednanie veci, ktorá bola rozhodnutá v konaní proti ušlému
- preskúmanie rozhodnutia v dôsledku zmeny zákona (§ 405a TP. a nasl.)
- ďalšie zmeny

 

Táto prednáška sa realizuje v rámci projektu APVV č. APVV-19-0102, pod názvom ,,Efektívnosť prípravného konania- skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien. "