Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠACHOVÝ TURNAJ

Slovenská advokátska komora usporiada XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“


07. 03. 2023 11.08 hod.

 

Slovenská advokátska komora usporiada pri príležitosti 33. výročia prijatia zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii 21. – 22. apríla 2023 odborný seminár a XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“ Ad honorem IM JUDr. Júliusa Kozmu.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Slovenskej advokátskej komory (budova UNIQA), Kolárska 6, IV. poschodie.

Právo účasti na šachovom turnaji majú advokáti, prokurátori, sudcovia, notári, exekútori, advokátski koncipienti, čakatelia na výkon ostatných právnických povolaní, kolegovia z právnickej akademickej obce a študenti právnických fakúlt, podnikoví právnici a pozvaní hostia -  registrovaní aj neregistrovaní šachisti. Počet účastníkov je ohraničený organizačnými možnosťami usporiadateľa.

Záujemcov, ktorí sa na turnaji zúčastnia prvýkrát, prosíme pripojiť k prihláške doklad o právnickom vzdelaní, resp. o štúdiu na právnickej fakulte.

Prihlášky posielajte do 17. apríla 2023.

Formulár prihlášky a program turnaja nájdete na www.sak.sk.

Kontaktná osoba v kancelárii Slovenskej advokátskej komory:

Katarína Marečková

Tel: 0905 220 444

E-mail: mareckova@sak.sk