Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Šiesty ročník AproMUN 2023 – modelové zasadnutie OSN

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave realizuje v dňoch 27. – 29. 10. 2023 v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom modelové zasadnutie OSN pod názvom AproMUN 2023.


27. 10. 2023 15.57 hod.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl, ktorých zaujímajú aktuálne udalosti na medzinárodnom poli. V rámci simulovaného zasadnutia OSN si účastníci vyskúšajú rolu diplomata – delegáta. Cieľom je zvýšiť záujem u mladých ľudí o domáce a medzinárodné politické dianie. Ako neformálna forma vzdelávania poskytuje podujatie študentom stredných škôl získať viac informácií o aktuálnych svetových problémoch, ponúka možnosť zamyslieť sa nad nimi a skúsiť navrhnúť vlastné riešenia. Pritom si môžu rozvíjať kritické myslenie, či schopnosť viesť debatu ako po osobnostnej, tak i jazykovej stránke, keďže celé podujatie je v anglickom jazyku.

Úvodný ceremoniál sa odohral v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. V tejto chvíli prebiehajú samotné zasadnutia výborov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Témy zasadnutí:

- Riešenie potravinovej krízy v regióne východnej Afriky označovanom ako Africký roh

- Zlepšovanie postavenia žien a dievčat v južnej Ázii

- Zaručenie bezpečnosti jadrových elektrární v politicky sporných regiónoch

- Hľadanie riešenia na fenomén „demokratického spiatočníctva“

- Riešenie problému výroby a pašovania captagonu na Strednom Východe a v Európe

- Hľadanie mierového riešenia ruskej občianskej vojny

- Bezpečnosť a stabilita v Moldavsku ako reakcia na ruskú agresiu proti Ukrajine

 

Šiesty ročník sa teší veľkému záujmu, spolu sa ho zúčastňuje 157 študentov zo slovenských a zahraničných škôl, zahraničná účasť je z 15 krajín.