Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spoločná výzva právnických fakúlt ku smerovaniu trestnoprávnej politiky

Rokovanie dekanov právnických fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky a vedúcich katedier trestného práva týchto právnických fakúlt – spoločná výzva právnických fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike ku smerovaniu trestnoprávnej politiky


22. 12. 2022 17.51 hod.

Spoločná výzva právnických fakúlt vysokých škôl v Slovenskej republike ku smerovaniu trestnoprávnej politiky dostupná TU.