Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stanovisko dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k opakovanej voľbe sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

TASR - otázka - návrhy na kandidátov na sudcov ÚS


01. 03. 2019 09.57 hod.


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v opakovanej voľbe navrhne viacerých kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, minimálne 6, dúfam, že aj viacerých. Mnohí z kandidátov z predchádzajúcej voľby sa však rozhodli viac nekandidovať, pretože sú zo spolitizovania voľby znechutení a nie sú ochotní asistovať politikom pri ich „hrách“.

Úprimne povedané, za spolitizovanie prvej voľby môžeme viniť všetkých politických hráčov, ktorí kreujú sudcov ústavného súdu a to koaličných poslancov, opozičných poslancov aj prezidenta SR, pretože sa mali dohodnúť na zmysluplnom  a hlavne odbornom, nie politickom výsledku.

Vyjadrenia akýchkoľvek politikov na adresu jednotlivých kandidátov môžu priniesť jediný výsledok a to, že ešte menej kandidátov bude súhlasiť so svojou kandidatúrou. Zároveň ako človek z právnického prostredia si dovolím na základe ostatnej verejnej voľby kandidátov na ústavných sudcov vysloviť osobný názor, že opoziční poslanci volili niektorých vynikajúcich kandidátov, ale aj niektorých kandidátov, ktorí ani zďaleka k tým najlepším nepatria, takže aj opoziční poslanci sa správajú politicky a preto nemajú právo na danú tému moralizovať. To nijako nevyviňuje koaličných poslancov za zmarenie prvej voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktoré odradilo mnohých výborných kandidátov od uchádzania sa o tento post.

Prosím všetkých zainteresovaných politikov, aby prestali z voľby kandidátov na ústavných sudcov  a ich následného menovania robiť politickú komédiu a konečne k tejto téme pristúpili zodpovedne.

S pozdravom

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan PraF UK