Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská príručka 2021/2022


22. 09. 2021 09.15 hod.

Cieľom príručky pre študentov je najmä pomôcť prvákom počas prvých týždňov ich štúdia na našej fakulte.

Príručka obsahuje kľúčové informácie a postupy, ktoré sa zídu študentom v úvode a počas celého štúdia. 

Príručka pre študentov dostupná TU.