Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tím doktorandov úspešný na medzinárodnej súťaži CEEMC

Tímu študentov tretieho stupňa štúdia sa na medzinárodnej súťaži CEEMC podarilo dosiahnuť významný úspech - najlepšie written pleadings (písomné podania) spomedzi všetkých prihlásených univerzít.


18. 05. 2021 12.18 hod.

Tímu študentov tretieho stupňa štúdia v zložení Mgr. Sára Kiššová, Mgr. Terézia Švedová, Mgr. Sandra Sakolciová, Mgr. Igor Hron pod vedením koučov JUDr. Mária Patakyová, PhD. a Mgr. Adam Oleš  sa na medzinárodnej súťaži CEEMC podarilo dosiahnuť významný úspech – najlepšie written pleadings (písomné podania) spomedzi všetkých prihlásených univerzít.

Tohtoročný modelový prípad na súťaži CEEMC sa týkal problematického zadávania zákazky Komisiou súkromnému subjektu a riešenia hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázok z toho vzniknutých.