Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UK jedinou slovenskou univerzitou v odbore právo

UK sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila v prestížnom rebríčku v odbore právo, kde získala vynikajúce hodnotenie na 301+. priečke.


02. 11. 2023 10.29 hod.

Podľa hodnotiaceho rebríčka World University Rankings 2024, ktorý bol vypracovaný Times Higher Education, sa Univerzita Komenského v Bratislave stala lídrom vo viacerých odboroch medzi slovenskými univerzitami.

Zvlášť výnimočným úspechom je umiestnenie Univerzity Komenského v Bratislave v odbore právo, kde sa stala jedinou slovenskou univerzitou, ktorá sa prebojovala do tohto prestížneho rebríčka.

V odbore právo získala Univerzita Komenského v Bratislave vynikajúce hodnotenie na 301+. priečke.

Tento úspech nám na jednej strane poskytuje dôkaz o kvalite a excelentnosti Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti práva a potvrdzuje jej vedúcu pozíciu v oblasti právneho vzdelávania a výskumu na Slovensku. Na druhej strane nás tento výsledok zaväzuje sa neustále zlepšovať.