Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspešný priebeh 1. semifinále súťaže „Simulované rokovanie národného parlamentu“

Mladí ľudia z celého Slovenska dostali možnosť ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou.


21. 02. 2019 12.30 hod.


Právnická fakulta UK už dlhodobo organizuje podujatia ako Simulovaný súdny spor, ktoré rozvíjajú zručnosti študentov a pripravujú ich pre uplatnenie svojich znalostí v právnej praxi.

 

Po vzore tohto podujatia, ako aj obdobných projektov v iných členských štátoch EÚ sa na pôde našej fakulty vytvorila študentská iniciatíva s ambíciou zorganizovať prvý ročník súťaže „Simulované rokovanie národného parlamentu“ v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl a študenti prvého ročníka vysokoškolského štúdia. Títo mladí ľudia dostali možnosť ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou.

 

Koncom roka 2018 sa do prvého ročníka prihlásili stovky záujemcov s vlastnými návrhmi zákonov. Každý tím písal na svojej škole návrh za pomoci zjednodušených vzorov, poskytnutých organizátormi súťaže. Návrh mal byť jedinečný a z tohto dôvodu boli súťažiacim ponechané široké medze úvahy.

 

Na piatok 8. februára 2019 a 22. februára 2019 boli stanovené dve semifinálové kolá, s celkovou účasťou 32 tímov a 160 žiakov a študentov z celého Slovenska - od Michaloviec po Bratislavu, od Turzovky po Veľký Krtíš. Cieľom semifinálových kôl je preveriť predovšetkým argumentačné zručnosti, cit pre právo a využívanie nástrojov ponúkaných modelovým rokovacím poriadkom zo strany súťažných tímov.

 

V prvom semifinále sa rokovalo aj o týchto návrhoch:

 

·         hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov,

·         zákon proti extrémizmu,

·         zavedenie polygrafu na slovenských súdoch,

·         posilnenie bezbariérového prístupu,

·         účasť developerov na udržateľnosti miestnej infraštruktúry,

·         zmena hodnotenia a klasifikácie žiakov na základných a stredných školách,

·         boj s vizuálnym smogom,

·         zriadenie recyklačných centier.

 

Súťažné tímy boli hodnotené porotou podľa vystúpenia ich členov v piatich simulovaných výboroch (ústavnoprávnom, školskom, finančnom, výbore pre verejnú správu a výbore pre životné prostredie) a podľa vystúpenia v pléne simulovaného parlamentu. Body navyše bolo možné získať vo vedomostnej súťaži s otázkami, ktoré sa týkali histórie a súčasnosti slovenského parlamentarizmu.

 

Osem najlepších tímov z prvého semifinále sa na prelome marca a apríla stretne spolu s ďalšími ôsmimi tímami z druhého semifinále v záverečnom kole, ktoré prebehne na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Reportáž televízie TA3 z úvodného semifinále si môžete pozrieť tu:

https://www.ta3.com/clanok/1147807/dobre-spravy-z-8-februara.html 

(čas od 20:10)