Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana PraF UK ku nominácii Dr. Karasa na funkciu ministra spravodlivosti

Dňa 12. septembra 2022, tlačová správa.


12. 09. 2022 14.04 hod.

Dovolím si vyjadriť, možno trochu predčasne ale o to srdečnejšie, gratuláciu pánovi doktorovi Viliamovi Karasovi ku jeho nominácii na funkciu ministra spravodlivosti. Na základe jeho odbornej erudície a dodržiavania pevných morálnych zásad, ktorými je v odbornej obci známy, som presvedčený, že bude výborným ministrom spravodlivosti. Jeho predchodkyňa mu zanechala rezort v katastrofálnom stave rozvratu, kvôli zle nastavenej súdnej mape hrozí kolaps justície a zastavenie alebo aspoň výrazné spomalenie pojednávaní; niektoré už realizované a iné pripravované zmeny v zásadných zákonoch, ktoré presadzovala, môžu destabilizovať fungovanie právneho štátu. V rezorte spravodlivosti treba urýchlene zorientovaného odborníka a krízového manažéra, ktorý  kľúčové reformy dotiahne, prípadne upraví do funkčnej, kvalitnej a odbornou verejnosťou rešpektovanej podoby. A práve na toto ťažké obdobie je doktor Karas vo funkcii ministra spravodlivosti ideálnym človekom.

Eduard Burda

dekan Právnickej fakulty UK