Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta privíta záujem postdoktorandov z odboru Právo, na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 s možnosťou predĺženia o ďalší akademický rok.


05. 07. 2021 13.23 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) privíta záujem postdoktorandov z odboru Právo, na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 s možnosťou predĺženia o ďalší akademický rok.

Hlásiť sa môžu uchádzači, ktorí ukončili 3. stupeň štúdia na inej vysokej škole, ako UK v zahraničí alebo na Slovensku, ktorí obhájili svoju dizertačnú prácu pred max. 3 rokmi a ktorých vek nepresahuje 35 rokov.

Výskumné zameranie uchádzačov má korešpondovať s niektorým z nižšie uvedených vedeckých projektov aktuálne riešených na PraF UK:

 

  • „Vybrané právne aspekty testovania a zavádzania prepojených a autonómnych vozidiel“

Zodpovedný riešiteľ projektu: JUDr. Jozef Andraško, PhD.

 

  • „Princíp právneho štátu a jeho presadzovanie v rámci vonkajšej činnosti EÚ“

Zodpovední riešitelia: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. a doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD.,

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu pracaflaw.uniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu fakulty najneskôr do 31.08.2021.

Podrobné informácií o výberovom konaní nájdete TU.