Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Webinár k právnemu systému ASPI

Dňa 28.3.2023 od 10:45 do 11:25, MS TEAMS


17. 03. 2023 12.51 hod.

na základe rozšírenej spolupráci so spoločnosťou Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o., bola všetkým študentom a vysokoškolským učiteľom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave poskytnutá licencia na prístup do databázy Automatizovaný Systém Právnych Informácií prostredníctvom prístupu cez https://www.aspi.sk/.

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR Vás pozýva na webinár k uvedenému právnemu systému. Webinár bude zameraný na prácu v predpisoch, porovnanie časových rezov (v predpisoch), prácu s textom, vyhľadávanie judikatúry a podobne.

Webinár sa bude konať prostredníctvom aplikácie MS Teams v termíne:

28.3.2023 od 10:45 do 11:25

V prípade Vášho záujmu sa pripojte cez hyperlink, ktorý Vám bol zaslaný na fakultný mail.