Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Workshop – Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel

Dňa 3. decembra 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.


22. 11. 2021 07.59 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Fakultou informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa bude venovať právnym a technickým aspektom zavádzania autonómnych vozidiel.

Workshop sa bude konať 3.12.2021 od 9:00 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Link na pripojenie je dostupný TU.

Členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV-20-0346 Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel sa v rámci workshopu budú venovať najaktuálnejším otázkam právnej úpravy autonómnych vozidiel, ako napr.

  • typové schválenie vozidiel,
  • cestná premávka,
  • kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov a
  • vybrané trestnoprávne otázky.

Z technického hľadiska sa členovia riešiteľského kolektívu zamerajú na aktuálny technický stav poznania autonómnych vozidiel a poukážu na dosiahnuté výsledky v tejto oblasti.

 

Video záznam dostupný TU.