Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

dňa 16. novembra 2017 o 11.00 hod. v Amfiteátri


26. 10. 2017 10.27 hod.

 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Termín zasadnutia: 16. novembra 2017 o 11.00 hod.

Miesto zasadnutia: Amfiteáter (2.poschodie, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Program zasadnutia: Program [PDF]