Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAŽI DEŇ V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYHRAJ ŠPECIÁLNE POSEDENIE S ÚSTAVNÝMI ČINITEĽMI, AKO AJ ĎALŠIE VECNÉ CENY

Súťaž je otvorená pre 5-členné tímy zložené zo stredoškolákov v posledných troch ročníkoch a vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia, počet účastníkov je limitovaný.


03. 10. 2018 14.45 hod.


Pravidlá súťaže 
„Simulované rokovanie národného parlamentu“

Existujú problémy, ktoré je možné vyriešiť kvalitným zákonom. Naša Ústava zveruje právomoc prijímať zákony, ako aj právne predpisy vyššej právnej sily národnému parlamentu. V súťaži „Simulované rokovanie národného parlamentu“ majú mladí možnosť ukázať, ako by sa tejto právomoci chopili, ak by dostali príležitosť. Súťaž je otvorená pre 5-členné tímy zložené zo stredoškolákov v posledných troch ročníkoch a vysokoškolákov v prvom ročníku štúdia.

Priebeh súťaže:

 1. kolo (kvalifikácia)

Každý tím píše na svojej škole vlastný návrh zákona za pomoci zjednodušených vzorov, ktoré dostanú k dispozícii od organizátorov. Návrh má byť jedinečný a z tohto dôvodu ponechávajú organizátori súťažiacim v prvom kole široké medze úvahy.

Ako môže vyzerať riešenie problému pomocou zákona (ide len o príklady):

 •  Kto považuje za problém výrub stromov, urobí zákon o ich vyššej ochrane.
 •  Komu nevyhovuje skoré ranné vstávanie do školy a chcel by začiatok posunúť na neskôr, má možnosť tak urobiť zákonom.
 •  Kto považuje za priveľkú záťaž, keď sa v jeden deň píšu celohodinové písomky z viacerých predmetov, môže túto záťaž odstrániť zákonom.
 •  Kto si pamätá, ako po skončení prvého ročníka strednej školy nemohol legálne brigádovať pre zákonnú prekážku, urobí zákon, ktorým túto prekážku odstráni.
 •  Komu vadí, že mladí pod 18 rokov nemôžu podnikať, pomôže týmto kolegom svojim zákonom.
 •  Kto považuje za nezmyselný určitý poplatok, zákonom vie znemožniť jeho vyberanie.
 •  Kto je presvedčený, že podmienky pre vydanie vodičského preukazu sú príliš benevolentné, zákonom ich vie sprísniť.
 •  Kto si myslí, že v právnom poriadku sa nachádzajú zbytočné a nepotrebné normy, zákonom ich vie zrušiť.

Návrh sa bude skladať z paragrafového znenia, dôvodovej správy a doložky vplyvov. Vytvorený návrh zašle tím cez súťažný portál organizátorom, ktorí ho vyhodnotia a spomedzi všetkých zaslaných návrhov určia 40 postupujúcich tímov do semifinálového kola.

Organizátori budú návrhy vyhodnocovať, pričom medzi kritériá budú patriť najmä: originalita zvoleného problému, zložitosť, legislatívne spracovanie, možnosť uplatnenia v praxi, úroveň dôvodovej správy, precíznosť doložky vplyvov či jazyková, grafická a estetická stránka.

 

2. kolo (semifinále v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave)

Semifinálové kolá budú dve a pri počte 40 tímov bude jedno semifinále tvoriť 20 tímov. Z každého semifinále podľa počtu získaných bodov postúpi 10 tímov do finále. Návrhy zákonov pripravené v prvom kole budú v semifinále prerokované, pripomienkované a schvaľované.

Prvých 20 tímov, ktorí sa v konečnom bodovaní prvého kola umiestnili do 20 miesta budú navrhovatelia zákonov, tímy na 30-40 mieste budú tzv. opozíciou. 

Prvá časť semifinále bude zasadnutie výborov, ktorých bude 5 a v každom výbore bude 1 súťažiaci za každý tím. Každý výbor bude prerokovávať dva návrhy zákonov a prijímať ku nim stanoviská. Každý súťažiaci bude mať 3 minúty na vyjadrenie ku každému zákonu (áno/nie a prečo). Súťažiaci bude následne podľa svojho vystúpenia bodovaný. Predsedajúci výboru (člen tímu organizátorov) počas zasadnutia výboru udelí každému členovi body od 1 do 10.

Druhá časť semifinále bude tzv. plenárne zasadnutie, kde každý tím (ktorí sa umiestnil do 20 miesta prvého kola) predstaví svoj návrh zákona v rozsahu 3 minút a z tímov opozície bude losom dopredu určený tím, ktorý bude oponovať (rozsah 3 minúty). Komisia rozhodcov bude následne rečníkov hodnotiť podľa vopred stanovených kritérií (splnený časový rozsah, vyjadrenie k téme, vecné argumenty či štýl prednesu).

Ku každému návrhu vystúpi člen výboru, ktorý dá stanovisko výboru. Na každého rečníka môže plénum reagovať v rozsahu jednej minúty tzv. faktickou poznámkou. Na konci semifinále sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať. Každý súťažiaci dostane jednotlivé návrhy zákonov v časovom rámci v predstihu, aby sa každý vedel argumentačne pripraviť. Tak isto môžu súťažiaci podávať pozmeňujúce návrhy, za ktoré taktiež dostanú body.

Plenárne zasadnutie bude zakončené interaktívnym testovaním vedomostí týkajúcich sa slovenského ústavného systému. Tímom sa za správne odpovede a ich rýchlosť budú prideľovať ďalšie body.

 

3. kolo (finále v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky)

Vo finálne budú  súťažiaci podrobne prechádzať legislatívnym procesom. Rokovať sa  bude o piatich návrhoch zákonov, ktoré vytvoria organizátori. Na začiatku opäť zasadnú výbory, ktoré návrhy prerokujú a zaujmú k nim stanoviská.

V následnom plenárnom zasadnutí by jednotlivých päť návrhov zákonov predniesli poslanci Národnej rady, ktorí sú v čase organizovania súťaže v úrade. V plenárnom zasadnutí budú môcť súťažiaci reagovať s faktickou poznámkou ako na predkladateľa, tak aj na rečníkov, ktorí v pléne reagujú na návrh. Opäť budú určení losom tak, aby sa každý tím vystriedal aspoň dva krát. Po skončení bude nasledovať hlasovanie a vyhlásia sa prvé tri víťazné tímy.  

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 • 30. november 2018: posledný deň pre registráciu účastníkov
 • 31. december 2018: posledný deň na odoslanie návrhu zákona
 • február 2019: semifinálové kolá v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave
 • marec/apríl 2019: finálové kolo v Národnej rade Slovenskej republiky

 

Prihlasovací formulár

Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek pravidlá zmeniť, pokiaľ to budú považovať za nevyhnutné v záujme zabezpečenia efektívneho priebehu podujatia.
Organizátori prikladajú tieto príklady výlučne z edukatívnych dôvodov.

Dokumenty na stiahnutie:

Podrobnejšie pokyny k tvorbe legislatívy

Príklad č. 1: Zákon o školských autobusoch

Odkaz na originálny návrh zákona o školských autobusoch TU

Kontakt na organizátorov:

parlamentflaw.uniba.sk, +421 908 061 112