Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o spoločnej spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku

Dňa 28. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave a Francúzsky inštitút podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci.


03. 07. 2023 15.48 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísal v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku v zastúpení riaditeľom Jean-Marc Cassam Chenaï

Dohoda o vzájomnej spolupráci