Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o spoločnej spolupráci so Slovenskou informačnou službou a Fakultou informatiky a informačných technológií STU

Dňa 29. júna 2023 Právnická fakulta UK v Bratislave, Slovenská informačná služba a Fakulta informatiky a informačných technológií STU podpísali dohodu o spoločnej spolupráci.


03. 07. 2023 16.02 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podpísal vo štvrtok 29. júna 2023 dohodu o vzájomnej spolupráci so Slovenskou informačnou službou v zastúpení riaditeľom JUDr. Michalom Aláčom, PhD. a Fakultou informatiky a informačných technológií STU c zastúpení dekanom prof. Ing. Ivanom Kotuliakom, PhD.

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Vzdelávací program