Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dohoda o vzájomnej spolupráci s G. Lehnert, s.r.o.

Dňa 13. decembra 2022 Právnická fakulta UK a G. Lehnert, s.r.o. podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci


14. 12. 2022 14.15 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a zástupca Managing Partner G. Lehnert, s.r.o. Mgr. Igor Schweizer, podpísali dňa 13. decembra 2022 na pôde Praf UK Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“).

Cieľom spolupráce je poskytnúť študentom praktické vedomosti v oblasti práva a participovať na príprave nového predmetu Compliance Managagment.

Dohoda o spolupráci