Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladí vedci prispievajú k rozvoju právnej vedy na „Míľnikoch 2024“

Bratislava 22. marca 2024


22. 03. 2024 14.23 hod.

 

Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“ otvorila svoj 18. ročník na pôde Účelového zariadenia NR SR v Častej – Papierničke. Podujatie sa už tradične koná pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduarda Burdu.

Tlačová správa dostupná TU