Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (NSS SR) a Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu (Kancelária NSS SR). Prví úspešní študenti PraF UK tak budú môcť nastúpiť na odbornú študentskú stáž už od najbližšieho akademického roka 2023/2024.


30. 06. 2023 13.14 hod.

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky otvára dvere študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava 28. júna 2023 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) podpísala v stredu 28. júna 2023 memorandum o vzájomnej spolupráci s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (NSS SR) a Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu (Kancelária NSS SR). Prví úspešní študenti PraF UK tak budú môcť nastúpiť na odbornú študentskú stáž už od najbližšieho akademického roka 2023/2024.

Memorandum predstavuje významný krok ako pozdvihnúť odbornú prípravu študentov PraF UK počas ich štúdia na kvalitatívne vyššiu úroveň a vytvára tak priestor na získanie poznatkov v oblasti súdnej praxe. Uvedomujúc si význam tejto spolupráce sa pod dokument podpísali predstavitelia oboch inštitúcií, a to predseda NSS SR Pavol Naď, dekan PraF UK Eduard Burda a vedúca Kancelárie NSS SR Zuzana Kyjac.

„Naša fakulta dlhodobo presadzovala myšlienku vzniku osobitnej štruktúry správneho súdnictva. Ako fakulta s najväčším vedecko-pedagogickým pracoviskom zameraným na správne právo sme preto s radosťou prijali informáciu o vzniku najvyššieho správneho súdu. Som úprimne rád, že vzájomná spolupráca naberá aj formálne kontúry a pre našich študentov sa otvára brána k prehlbovaniu poznatkov zo súdnej praxe už od najbližšieho akademického roka. Iniciátorom tejto spolupráce bol aj profesor Juraj Vačok, ktorý pôsobí na katedre správneho práva a je zároveň aj sudcom najvyššieho správneho súdu. Na príklade pána profesora, ale aj na príklade samotného memoranda, jednoznačne demonštrujeme prepojenie vzdelávania s praxou, na ktoré kladieme na našej fakulte osobitný dôraz, obzvlášť po zreformovaní študijného programu právo,“ vyjadril sa dekan Eduard Burda.

Nosnou časťou memoranda je zabezpečovanie odbornej bezplatnej študentskej stáže študentov PraF UK na NSS SRa v Kancelári NSS SR. Strany memoranda sa dohodli na vypracovaní profilu stáže. V priebehu mesiaca august sa spustí výberové konanie pre študentov, aby štyria úspešní kandidáti mohli začať svoju študentskú prax už v septembri 2023. V rámci memoranda budú NSS SR a Kancelária NSS SR spolupracovať pri rozvoji a celkovom skvalitňovaní prostredia pre činnosť PraF UK, a to v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, vrátane ďalšieho vzdelávania.

Predstavitelia PraF UK vítajú možnosť participácieNSS SR a KancelárieNSS SR na konferenciách a seminároch organizovaných fakultou spolu s možnosťou zastrešenia pozície odborného partnera, aktívneho účastníka vystupujúceho s príspevkom, ktorý sa následne zaradí do zborníka z tejto konferencie. 

 

Tlačovú správu nájdete TU