Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatie Ľudské práva a demokracia v Európe

Dňa 28. novembra 2017 v posluchárni Auditorium maximum


29. 11. 2017 14.20 hod.

Dňa 28. novembra 2017 sa v posluchárni Auditorium maximum Právnickej fakulty UK konala spoločná prednáška nemeckých filozofov prof. Dr. Arnda Pollmanna a prof. Dr. Georga Lohmanna na tému Ľudské práva a demokracia v Európe spojená s prezentáciou nimi editovanej interdisciplinárnej príručky Ľudské práva. Podujatie bolo súčasťou prednáškového programu spolkovej vlády, v rámci ktorého sa renomovaní nemeckí experti vyjadrujú k aktuálnym otázkam politiky, hospodárstva, vedy a kultúry. Program bol realizovaný Inštitútom pre zahraničné vzťahy v Stuttgarte.

odujatie otvoril svojím prejavom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý v súvislosti s témou prednášky pripomenul pochod študentov bratislavských škôl zo 16. novembra 1989 za demokraciu, študentské a občianske práva, ktorý sa stal symbolickým začiatkom revolučných novembrových dní roku 1989.

„Sloboda a demokracia však nie sú automaticky garantovanými hodnotami. Je na nás, aby sme ich chránili a rozvíjali. Dňa 13. novembra sme si pripomenuli druhé výročie teroristických útokov v Paríži a ich 130 obetí. Aj toto memento nám naliehavo pripomína, že demokracia je ustavičným a neprestávajúcim zápasom,“ upozornil. „A v takých chvíľach si možno ešte viac uvedomujeme našu vzájomnú európsku prepojenosť, blízkosť a spolupatričnosť. Univerzity prispievajú do svetovej pokladnice poznania, ale sú aj dôležitým centrom ľudskosti, hlbokých morálnych a etických hodnôt,“ vyzdvihol úlohu univerzity rektor UK.

Po príhovore rektora UK vystúpili s prednáškou prof. Lohmann a prof. Pollmann, ktorí zdôraznili, akým nebezpečenstvom sa pre náš politický a hodnotový systém v Európe stáva vzrastajúci populizmus a extrémizmus.

Po prednáške nasledovala prezentácia knihy – interdisciplinárnej príručky Ľudské práva, ktorá je predovšetkým komplexným právnym a filozofickým výkladom ľudských práv. Na jej vytvorení pracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozofickoprávnych autoriek a autorov. Využiteľnosť knihy je univerzálna, predstavuje základnú literatúru na vysokých školách, no miesto má i v politickom, občianskom a všeobecne humanitnom vzdelávaní.

Partnermi série prednášok na Slovensku sú okrem Univerzity Komenského aj Slovenská akadémia vied, Goetheho inštitút v Bratislave,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.