Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výzvy a vízie právnického vzdelávania

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľstva sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v piatok 6. októbra 2023 konala konferencia „Výzvy a vízie právnického vzdelávania“. Téma konferencie bola zameraná na výučbu na právnických fakultách a na spoločenskú zodpovednosť právnickej profesie.


09. 10. 2023 09.57 hod.

Výzvy a vízie právnického vzdelávania

Pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľstva sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v piatok 6. októbra 2023 konala konferencia „Výzvy a vízie právnického vzdelávania“.

Téma konferencie bola zameraná na výučbu na právnických fakultách a na spoločenskú zodpovednosť právnickej profesie. Bratislava 6. októbra 2023 Vyše 100 účastníčok a účastníkov diskutovalo o tom, čo a akými pedagogickými metódami sa na právnických fakultách učí, či sa u študentiek a študentov buduje zmysel pre spravodlivosť a či sú dostatočne pripravovaní na vysokú mieru zodpovednosti, ktorú právnická profesia v spoločnosti má. Súčasťou konferencie boli aj workshopy zamerané na interaktívne a inovatívne metódy výučby.

Cieľom konferencie bolo prehĺbiť spoluprácu medzi vysokoškolským právnickým vzdelávaním a následnou prípravou na výkon konkrétnej právnickej profesie. Z tohto dôvodu bolo významné, že na konferencii mali zastúpenie advokáti, sudcovia, prokurátori, notári, exekútori, mediátori a justičná akadémia. Medzi účastníkmi boli tiež právnici pôsobiaci v neziskovom sektore a v kľúčových ľudskoprávnych organizáciách, vrátane Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Okrem zástupcov z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) pricestovali aj odborníci a odborníčky z právnických fakúlt v Trnave, Banskej Bystrici, Košiciach, Olomouci a v Prahe.

V úvodnom paneli zameranom na efektívne prepájanie teórie a právnej praxe vystúpili dekan PraF UK Eduard Burda, sudca Najvyššieho správneho súdu SR Juraj Vačok, prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Linda Wáclavová, člen prezídia Slovenskej komory exekútorov Peter Stodola, Matej Marhavý zo Slovenskej advokátskej komory, Marek Ivančo z Justičnej akadémie a Viktor Hatina z Karlovej univerzity v Prahe. V rámci panelu diskutujúci riešili napríklad aj otázku, či je potrebné zaviesť povinnú prax pre študentov práva a ako praxou už počas štúdia ovplyvňovať ďalšiu kariéru.

Priestor bol venovaný tiež podnetnej diskusii o tom čo neučíme, ale mali by sme. S príspevkami vystúpili Matej Kačaljak a Ján Mazúr z PraF UK, Zuzana Šimeková z advokátskej kancelárie Dentons a Maxim Tomoszek z Univerzity Palackého v Olomouci. Rečníci a rečníčka sa odvážili otvoriť témy o význame prednášok v súčasnej spoločnosti, schopnosti právnikov pracovať s dátami, starostlivosti o mentálne zdravie právnikov a či skutočne učíme študentov kompetencie očakávané zamestnávateľmi. Témou bola aj dôležitosť výučby profesijnej etiky a potreba vytvoriť jej väčší priestor v študijnom pláne. 

Konferenciu ukončila panelová diskusia o spoločenskej zodpovednosti právnikov, ich vplyve na spoločnosť a poskytovaní Pro Bono právnych služieb. Slova sa ujali Andrea Moravčíková, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR, Eva Braxatorisová, riaditeľka programu Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis a Martin Krivák – advokát, ktorého advokátska kancelária získala 4 roky po sebe cenu Právnická firma roka v kategórii Pro Bono. Diskusia sa zameriavala okrem potreby Pro Bono služieb aj na to, aby práca bola odvedená plnohodnotne, čestne a zodpovedne.

Za ideou zorganizovať konferenciu venovanú vzdelávaniu právnikov stojí Mária Havelková pôsobiaca na Ústave klinického právneho vzdelávania, ktorá sa venuje inovatívnym a praktickým formám výučby a vo svojom výskume sa zaoberá právnou pomocou, nedostupnosťou právnych služieb a hľadaní spôsobov, ako motivovať právnikov na poskytovanie svojich služieb Pro Bono, čiže bezplatne. Výstupom z konferencie bude monografia venovaná spoločenskej zodpovednosti právnikov autorského kolektívu na čele s Máriou Havelkovou.

TLAČOVÁ SPRÁVA