Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dobrá myšlienka našla silných spojencov – podujatie „Deň príležitostí“

Bratislava 7. mája 2023


08. 05. 2024 10.13 hod.

Je dôležité, aby študenti mali možnosť získavať praktické skúsenosti ešte počas svojho štúdia a zároveň tak mali príležitosť preskúmať rôzne aspekty budúceho povolania. V tomto duchu pripravila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) pre svojich študentov celodenné podujatie s názvom „Deň príležitostí“ a v utorok 7. mája 2024 otvorila dvere dokorán zástupcom inštitúcii z verejného sektora, prevažne memorandovým partnerom fakulty.

Takéto podujatie výrazne prispieva k budovaniu mostov medzi akademickým prostredím a verejným sektorom, čím sa študentom poskytne možnosť priamo sa zapojiť do profesionálneho sveta a zároveň sa inštitúciám z verejného sektora umožní zoznámiť sa s mladými talentmi a potenciálnymi budúcimi zamestnancami. „Sme veľmi vďační za podujatie tohto druhu, lebo okrem priameho kontaktu so študentmi sme mali možnosť prehĺbiť aj naše kontakty s kolegami z iných inštitúcií a zároveň vytvoriť nové“, vyjadril sa Marián Sopčák z Odboru pre strategickú komunikáciu Úradu vlády SR.

O odborný rasť študentov sa postarali tri odborné prednášky, ktoré poskytli príležitosť zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi, témami a výzvami v právnej oblasti, ktoré súvisia s ich pracovnými stážami. Poznatky z prednášky na tému „Big Data“ s odborníkom zo Štatistického úradu SR Rudolfom Rösselom pomôžu študentom, ktorí aktuálne pracujú na svojej záverečnej či vedeckej práci. Témy „Ako sa stať vyšetrovateľom“ sa zhostil prezident Policajného zboru SR Ľubomír Solák a kolo prednášok uzatvorila riaditeľka Centra právnej pomoci Anna Peťovská, ktorá predstavila víziu fungovania tejto inštitúcie.

V rámci podujatia sa uzatvorili dve významné memorandá. PraF UK sa dohodla s Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku na spolupráci z dôvodu vnímania problémov spojených so zamestnávaním zdravotníkov z tretích krajín, ktoré vyplývajú z aktuálne nastavených procesov uznávania ich kvalifikácie  a k tomu viažucim sa procesom. Obe strany vnímajú urgentnosť situácie, a to najmä so zreteľom na nedostatok zdravotníkov v určitých oblastiach slovenského zdravotníctva. Obsahom dohody je vypracovanie právnej analýzy, ktorej predmetom bude analyzovať právnu úpravu a postupy okolitých krajín, členských štátov EÚ, ktorých právnu úpravu v problematickej oblasti PraF UK vyhodnotí ako efektívnu.

Podpisom druhého memorandá sa pre PraF UK potvrdila vzájomná desaťročná spolupráca s Centrom právnych služieb. Obe strany sa dohodli na prehĺbení spolupráce a budovaní moderného prístupu v oblasti vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich poslanie.

Na „Deň príležitostí“ prijali pozvanie predstavitelia Úradu vlády SR, Kancelárie Národnej rady SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Prezídia policajného zboru SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Kancelárie Najvyššieho súdu SR, Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR, Kancelárie verejného ochrancu práv, Protimonopolného úradu SR, Štatistického úradu SR, Inšpektorátu práce Bratislava, Centra právnej pomoci, Úradu komisára pre deti, Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenskej informačnej služby, Úradu komisára pre ľudí so zdravotným postihnutím, Úradu pre verejné obstarávanie a Mestské súdy Bratislava II a Bratislava III.

Spestrením podujatia bola slávnostná vernisáž k otvoreniu výstavy venovanej pamiatke Tomáša Baťu pod patronátom člena Výkonnej rady Alumni klubu PraF UK doktora Mikuláša Trstenského. „Príbeh podnikateľa Baťu je veľmi inšpiratívny pre všetkých Slovákov a mal by byť našim vzorom, a aj keď sme malý národ, máme šikovných ľudí, ktorí sa vedia prebiť vo svete svojimi nápadmi, myšlienkami a realizáciou projektov“, vyjadril sa dekan PraF UK Eduard Burda vo svojom príhovore. Výstava v priestoroch vestibulu UK potrvá do konca mája.

Tlačová správa dostupná TU.